1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Sut i gael gwared o ailgylchu a sbwriel (cartref)

Dylid rhoi pob sbwriel ym mewn biniau olwynion neu mewn blychau ailgylchu. Dylid mynd ag eitemau sy'n rhy fawr i'r safle ailgylchu cymunedol neu'r ganolfan gwastraff ac ailgylchu agosaf. 

BSL image

id ydym yn derbyn Asbestos o gwbl yn unrhyw un o'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref ym Mhowys.  Cysylltwch â chwmni rheoli gwastraff preifat i gael gwared ar unrhyw Asbestos.

Darllenwch ein hawgrymiadau am ailgylchu dros y Nadolig: coed Nadolig, papur lapio, cardiau yma

Beth i'w rhoi ym mhob blwch ailgylchu:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu