1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Gwastraff bwyd - Cadi cegin gyda sachau

 

YES

NO

Sbarion wedi'u coginio a bwydydd
amrwd gan gynnwys:
Unrhyw ddeunydd pacio gan gynnwys:
Cig, pysgod ac esgyrn bychainCynwysyddion ac hambyrddau bwyd
CawsBagiau plastig a ffoil
Llysiau a ffrwythauBagiau siopa plastig
Plisgyn wyauPapurau newydd
Bara, cacennau a chacennau toesEsgyrn Mawr
GrawnfwydyddHylifau
Reis, pasta a ffaGwastraff o'r ardd (blodau, planhigion)
Sachau te a gwaddodion coffiYsbwriel baw anifeiliaid a gwellt
o gybiau anifeiliaid

 

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu