1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwastraff bwyd - Cadi cegin gyda sachau

Ydw

Nac ydw

Sbarion wedi'u coginio a bwydydd
amrwd gan gynnwys:
Unrhyw ddeunydd pacio gan gynnwys:
Cig, pysgod ac esgyrn bychainCynwysyddion ac hambyrddau bwyd
CawsBagiau plastig a ffoil
Llysiau a ffrwythauBagiau siopa plastig
Plisgyn wyauPapurau newydd
Bara, cacennau a chacennau toesEsgyrn Mawr
GrawnfwydyddHylifau
Reis, pasta a ffaGwastraff o'r ardd (blodau, planhigion)
Sachau te a gwaddodion coffiYsbwriel baw anifeiliaid a gwellt
o gybiau anifeiliaid

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu