gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Deilliannau (Llyn Efyrnwy)

Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau o ran cynnig y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig.

Gwnaeth Cyngor Sir Powys y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig hwn ar 27 Mai 2022. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 12 Mehefin 2022.

Mae copi o'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig wedi'i lofnodi a'i selio a'r ail rybudd ar gael i'w lawrlwytho isod.

Hysbysiad Ail (PDF) [107KB]

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (PDF) [3MB]

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (fersiwn hygyrch) (PDF) [207KB]