gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Crynodeb o'r Ymatebion (Y Drenewydd)

Mae'r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad Deiliad y Portffolio ar gyfer yr Amgylchedd dyddiedig 28 Mawrth 2022 i'w weld yma https://powys.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=865&MId=7182&Ver=4