gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Oedolion

Rydym yn cefnogi pobl i fyw'r bywyd gorau y gallant. Trwy ganolbwyntio ar hyr hyn sy'n wirioneddol bwysig, rydym yn gweithio ochr yn ochr ag unigolyn i'w helpu i ddarganfod yr atebion gorau.

Mae gan yr adran Gofal Cymdeithasol Oedolion amrywiaeth o dimau arbenigol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor neu gymorth. Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad ym maes Gofal Cymdeithasol ac Oedolion a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, a'r sectorau preifat a gwirfoddol.

Os nad ydych chi'n siwr beth yw'r swydd orau i chi, gallwn gynnig rhagor o wybodaeth yn ein hadran ar rolau'r swyddi. Gallwch hefyd ddarllen rhagor am fanteision gweithio gyda ni a'r buddion allai fod ar gael i chi.

Swyddi Gwag

Mae rhai o'n cyfleoedd presennol wedi'u nodi isod. Gallwch gael gwybodaeth am ein holl swyddi gwag ar ein gwefan recriwtio.

Uwch Ymarferydd Iechyd Meddwl (22 awr)

Cynorthwyo'r Rheolwr Tîm i reoli llwyth gwaith y tîm a hyrwyddo asesu, cynllunio gofal, ymyrryd ac adolygu yn effeithiol er mwyn sicrhau bod yr holl ymarfer o fewn gofynion yr Asesiad Perfformiad Cynhwysfawr (CPA), y Mesur Iechyd Meddwl, a'r Ddeddf Iechyd Meddwl, gan gynnwys diogelu.

Uwch Ymarferydd Iechyd Meddwl

Cynorthwyo'r Rheolwr Tîm i reoli llwyth gwaith y tîm a hyrwyddo asesu, cynllunio gofal, ymyrryd ac adolygu

Gweithiwr Ailalluogi a Gofal

Rydym yn gweithio mewn ffordd sy'n seiliedig ar gryfderau er mwyn helpu unigolion fod mor annibynnol a diogel â phosibl yn eu cartrefi a'u cymunedau.

Gweithiwr Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion am benodi Gweithwyr Cymdeithasol (gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy) i ymuno â'r timoedd iechyd meddwl cymunedol ar draws Powys.