gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Community and Local - Arts, culture and heritage icon

Canran y bobl sy'n mynychu neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth dair gwaith neu fwy y flwyddyn fesul Awdurdod Lleol

Os ydych chi'n defnyddio rhaglen darllen sgrin i fynd i'n gwefan, mae'r dudalen hon yn gweithio orau gydag ategyn rhaglen darllen sgrin Google Chrome.  Os nad ydych yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon, e-bostiwch business_intelligence@powys.gov.uk i ofyn am y wybodaeth mewn fformat arall.