gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn Pobl sy'n fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw

Community and Local - Satisfaction with local area as a place to live

Canran yr oedolion sy'n dweud eu bod yn teimlo'n fodlon iawn neu'n weddol fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw.

Os ydych chi'n defnyddio rhaglen darllen sgrin i fynd i'n gwefan, mae'r dudalen hon yn gweithio orau gydag ategyn rhaglen darllen sgrin Google Chrome.  Os nad ydych yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon, e-bostiwch business_intelligence@powys.gov.uk i ofyn am y wybodaeth mewn fformat arall.