gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Gofal Personol (Gofalwyr)

Cyflwynir gan Keith Jones JMG Training & Consultancy

Nod:

Cefnogi gofalwyr i ddarparu gofal personol i aelodau o'u teuluoedd.

Canlyniadau:

  • Diffiniad o ofal personol
  • Deddfwriaeth ac arfer gorau
  • Canllawiau NICE
  • Cymorth ar gyfer gofal personol
  • Ymataliad
  • Gofal o'r geg
  • Gofal traed
  • Ymolchi a chymryd cawod
  • Golchi gwallt
  • Cefnogi rhywun i wisgo

Dyddiadau: (1pm - 4pm) Teams

29 Ebrill 2022

24 Mai 2022

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau