gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Stori Bywyd mewn Dementia

Hyfforddwr: Keith Jones JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol / Darparwyr / Gofalwyr

Nod:

Dulliau o reoli newidiadau mewn ymddygiad a defnyddio ciwiau llafar a di-eiriau i gyfathrebu'n glir

Sut i ddatblygu amgylchedd cartref cefnogol, a rhoi cymorth i fwyta, yfed a chysgu'n dda

Gwybodaeth am weithgareddau pleserus, di-fethiant, wedi'u personoli sy'n ystyrlon i berson â dementia

Sut i alluogi a chefnogi gofalwyr i gyfrannu'n gadarnhaol

Canlyniadau:

Beth yw Gwaith Stori Bywyd?

Ystyrir amrywiaeth o offer hanes bywyd

Awgrymiadau ar gyfer casglu gwybodaeth am hanes bywyd

Pwysigrwydd arweinyddiaeth, hwyluso a datblygu diwylliannau cadarnhaol, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu

Deall pwysigrwydd defnydd parhaus o stori bywyd yr unigolyn

Dyddiadau:

7 Mehefin 2022, 9.30am - 12.30pm

24 Tachwedd 2022, 9.30am - 12.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau