gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Prydau a phrisiau ysgolion cynradd

Rydym yn paratoi pob pryd o fwyd yn ffres o'n bwydlen tair wythnos isod, gan gynnwys dewis o datws, llysiau neu salad a phwdin am £2.35 y pryd. Yn ogystal, mae'r canlynol ar gael bob dydd: tatws trwy'u crwyn gyda llenwadau amrywiol, pasta fel dewis Carbohydrad arall, Salad, Ffrwythau Ffres a Dŵr.

Mae bara, salad a dŵr ar gael hefyd. Rydyn ni'n gallu cynnig bwydlenni fegan a rhai ar gyfer deietau arbennig ar eich cais

Wythnos 1 - Wythnos yn Dechrau 9 Mai, 6 Mehefin, 27 Mehefin

Dydd Llun

 • Pitsa caws, Tafelli Tatws gyda Pherlysiau, Ffa Pob a Chorn Melyn
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu salad ffrwythau a hufen

Dydd Mawrth

 • Selsig a Grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a Phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu waffl a hufen-ia

Dydd Mercher

 • Bolognese cartref, Sbageti,  Bara garlleg

 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen siocled a mandarin, cwstard

Dydd Iau

 • Twrci Rhost, stwffin saets a winwns, Grefi Knorr,Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a Brocoli
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu iogwrt Llaeth y Llan

Dydd Gwener

 • Sglodyn 'Sgodyn neu Sglodyn Eog, Sglodion neu Basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Fflapjac a Charton o Sudd

 

Wythnos 2 - Wythnos yn Dechrau 25 Ebrill, 16 Mai, 13 Mehefin, 4 Gorffennaf

Dydd Llun

 • Byrgyr cig eidion ynbap, tatws deisiog llysieuog, Ffa Pob a Chorn Melys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen Pin-afal, cwstard

Dydd Mawrth

 • Twrci tafellog gyda Stwffin Winiwn a Saets, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a broccoli
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cwci a Gwydraid o Laeth

Dydd Mercher

 • Bolognese Cartref, Sbageti a Bara Garlleg, India-corn a phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Crymbl afalau a cwstard

Dydd Iau

 • Porc Rhost, tatws rhost, saws afal, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a Ffa Gwyrdd
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Rholyn Hufen Ia

Dydd Gwener

 • Pysgodyn mewn Cytew neu sglodyn Eog, Sglodion neu Basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen 'Krispie' siocled a Charton o Sudd

 

Wythnos 3 - Wythnos yn Dechrau 2 Mai, 23 Mai, 20 Mehefin, 11 Gorffennaf

Dydd Llun

 • Peli Cig, Pasta a Bara Garlleg, Llysiau Cymysg
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Cacen plaen a cwstard

Dydd Mawrth

 • Tafelli o Dwrci gyda Stwffin Winiwn a Saets, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a Phys
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu iogwrt Llaeth y Llan

Dydd Mercher

 • Cyw iâr BBQ, Parseli Tortilla, Tatws Trwchus, Salad Cwmysg, India Corn neu Ffyn Moron
 • Darnau o Ffrwrwythau Ffres Neu Cacen Ffrwythau'r Haf a cwstard

Dydd Iau

 • Cig eidion Rhost, Pwdin swydd Efrog, grefi Knorr, Tatws stwnsh neu wedi'u berwi, Moron a Bresych Gwyrdd
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Angel Delight

Dydd Gwener

 • Sglodyn 'sgodyn neu Sglodyn Eog, Sglodion neu Basta, Ffa Pob neu Bys, Sos Coch
 • Tafelli o Ffrwythau Ffres Neu Myffin Llys Duon neu Mafon a Charton o Sudd