gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Sesiwn sefydlu Gofal Cymdeithasol

Darparwyr: Acute Training Solutions

Cynulleidfa darged: Timoedd Gwaith Cymdeithasol / Darparwyr / Gofalwyr

Nod:

Sesiwn sefydlu i staff newydd.

Deilliannau:

 • Cod Ymarfer Proffesiynol
 • Egwyddorion gofal
 • Hawliau
 • Parch, urddas a chyfrinachedd
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Cymryd risgiau positif
 • Perthynas bositif a ffiniau
 • Cyfathrebu
 • Cydsyniad
 • Y Gymraeg a diwylliant.

Fe welwch adnoddau, deddfwriaethau a chanllawiau ar y ddolen hon i'r wefan

Fframwaith sefydlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol | Gofal Cymdeithasol Cymru

CYFARWYDDIADAU I'R WEMINAR AR GYFER STAFF UNIGOL 

 1. Llwythwch ap Zoom i'r dyfais o'ch dewis cyn y sesiwn hyfforddi.
 2. Byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd dysgu / sŵn cefndir ac os ydych chi'n defnyddio dyfais clyfar (ffôn / llechen), bydd defnyddio clustffonau gyda meicroffôn yn gwella eich profiad dysgu.
 3. Peidiwch â rhannu'r ddolen i ymuno â'r weminar, mae'n unigryw i chi.  Bydd rhannu'r ddolen neu sgrîn yn gallu effeithio ar eich gallu i gofrestru a'ch tystysgrif bresenoldeb.
 4. Rydym yn eich cynghori i gysylltu â Wifi er mwyn osgoi costau trawsrwydweithio / defnyddio data.
 5. Bydd angen i chi fynychu o leiaf 90% o'r hyfforddiant i dderbyn tystysgrif.

Dyddiadau: 

10 Mai, 10am - 4.30pm

8 Mehefin, 10am - 4.30pm

13 Gorffennaf, 10am - 4.30pm

14 Medi, 10am - 4.30pm

12 Hydref, 10am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau