gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Annog siopau i dynnu cynnyrch Kinder oddi ar y silffoedd oherwydd achos o salmonella

Image of various Kinder products

5 Mai 2022

Image of various Kinder products
Mae'r Cyngor Sir yn annog siopau ym Mhowys i sicrhau eu bod wedi tynnu cynnyrch Kinder oddi ar eu silffoedd oherwydd cysylltiad ag achos o salmonella.

Fis diwethaf, fe wnaeth Ferrero, y cwmni cynhyrchu siocled, alw nifer o gynnyrch Kinder yn ôl oherwydd achos o salmonella.

Credir fod nifer o blant wedi bod yn eitha sâl ar ôl bwyta'r cynnyrch, gyda nifer wedi'u cymryd i'r ysbyty.

Mae Tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys yn annog siopau ar draws y sir i sicrhau eu bod yn tynnu'r cynnyrch dan sylw oddi ar eu silffoedd, sef:

Kinder Surprise

Maint y pecyn: 20g

Dyddiad ar ei orau cyn: Pob dyddiad hyd at ac yn cynnwys 04 Ionawr  2023

Kinder Surprise

Maint y pecyn: Pecyn 20g x 3

Dyddiad ar ei orau cyn: Pob dyddiad hyd at ac yn cynnwys 04 Ionawr  2023

Kinder Surprise

Maint y pecyn 100g

Best before: All dates up to and including 21 August 2022

Kinder Mini eggs

Maint y pecyn: 75g

Dyddiad ar ei orau cyn: Pob dyddiad hyd at ac yn cynnwys 21 Awst 2022

Kinder Egg Hunt Kit

Maint y pecyn: 150g

Dyddiad ar ei orau cyn: Pob dyddiad hyd at ac yn cynnwys 21 Awst 2022

Kinder Schokobons

Maint y pecyn: 70g, 200g a 320g

Dyddiad ar ei orau cyn: Pob dyddiad hyd at ac yn cynnwys 04 Ionawr 2023

Mae'r Cyngor yn annog unrhyw un yn y sir all fod wedi prynu'r cynnyrch hyn i beidio eu bwyta oherwydd y perygl i iechyd.

Dywedodd Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd: "Mae'r posibilrwydd o salmonella yn y cynnyrch hyn yn peri risg i iechyd pobl o'u bwyta.

"Rydym yn gofyn i siopau sicrhau eu bod yn tynnu'r cynnyrch Kinder hyn o'u silffoedd er mwyn peidio peryglu eu cwsmeriaid."

Ni ddylai unrhyw un sydd wedi prynu'n cynnyrch hyn eu bwyta.  Yn lle hynny, dylech gysylltu â llinell ofal defnyddwyr Ferrero ar consumers.uk@ferrero.com neu 0330 053 8943 UK neu +44 (0)330 053 8943 Iwerddon, i gael ad-daliad llawn.