Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Asesu Deddf Galluedd Meddyliol 2005 - Cymhwyso Ymarferol

Cyflwynir gan Theresa Gee a Tracy Rawbone.

Sesiwn rhyngweithiol fydd hwn i gefnogi cwblhau asesiadau Galluedd Meddyliol.

Nod

Cefnogi Ymarferwyr Gofal Cymdeithasol i Oedolion CSP a Swyddogion Cefnogi Adolygiadau Cymunedol sy'n cwblhau asesiadau Galluedd Meddyliol o fewn eu gwaith.

Gyda'r bwriad o esbonio'r derminoleg o fewn Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a'r hyn mae'n ei olygu mewn gwirionedd yn ymarferol.

I gynnwys - Sut i gefnogi cadw cofnodion trwyadl a sut i gymhwyso egwyddorion 1 i 5, o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Dyddiadau

  • 9 Ebrill 2024 - 9.30am hyd at 12 canol dydd
  • 8 Hydref 2024  - 9.30am hyd at 12 canol dydd

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau