gwelededd ddewislen symudol Toggle

Arweinydd a Chadeirydd Newydd i'r cyngor

Photo caption: From left, Cllrs Beverley Baynham, James Gibson-Watt, Cllr Gareth Ratcliffe, Chief Executive Dr Caroline Turner and Cllr Jonathan Wilkinson

26 Mai 2022

Photo caption: From left, Cllrs Beverley Baynham, James Gibson-Watt, Cllr Gareth Ratcliffe, Chief Executive Dr Caroline Turner and Cllr Jonathan Wilkinson
Mae Arweinydd a Chadeirydd Cyngor newydd gan Gyngor Sir Powys.

Etholwyd y Cyng. James Gibson-Watt, sy'n cynrychioli ward Y Clas-ar-Wy fel Arweinydd Gweithredol yng nghyfarfod blynyddol cyffredinol y cyngor heddiw (Dydd Iau, 26 Mai).

Yn y cyfarfod, cyhoeddodd y Cyng. Gibson-Watt y bydd y Cabinet yn bartneriaeth rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llafur Cymru.

Mae'r Cyng. Gareth Ratcliffe, sy'n cynrychioli ward y Clas-ar-Wy, wedi cael ei benodi yn Gadeirydd y Cyngor.

Mae'r Cyng. Beverley Baynham, sy'n cynrychioli ward Llanandras, wedi cael ei phenodi yn Is-gadeirydd a'r Cyng. Jonathan Wilkinson, sy'n cynrychioli ward Llangynyw a Meifod, wedi cael ei ethol yn Is-gadeirydd Cynorthwyol.

 

Pennawd y llun: O'r chwith, Cyngh Beverley Baynham, James Gibson-Watt, Cllr Gareth Ratcliffe, Prif Weithredwr Caroline Turner & Cyng Jonathan Wilkinson.