gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Annog Trigolion Powys i rannu eu barn ar weithgaredd corfforol

Image of children's feet running away across grass with a green arrow on the left hand side

20 Mehefin 2022

Image of children's feet running away across grass with a green arrow on the left hand side
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd pobl o bob oedran i rannu eu safbwyntiau ar hyn sy'n eu gwneud yn actif, a'r hyn sy'n eu dal yn ôl. 

Bydd arolwg ar-lein a grëwyd gan Chwaraeon Powys (a lansiwyd heddiw) yn cofnodi safbwyntiau trigolion, a fydd yn helpu i siapio cyfleoedd gweithgaredd corfforol ar draws y sir. 

Nod Chwaraeon Powys, Tîm Datblygu Chwaraeon a Chymunedau Actif Powys, yw sicrhau fod manteision gydol oes a ddaw o gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ym Mhowys o fewn cyrraedd i bawb. 

Y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet ar gyfer Bowys Fwy Llewyrchus: "Mae'r manteision corfforol a meddyliol a ddaw yn sgil gweithgaredd corfforol rheolaidd yn amlwg, ond mae llai o ddealltwriaeth fodd bynnag am yr hyn sy'n helpu ac yn rhwystro cyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol ar draws Powys. 

"Rwy'n annog cymaint o bobl ag sy'n bosibl i lenwi'r arolwg fel y gallwn gynnig y cyfleoedd cywir, ar yr amser iawn, ac yn y lleoedd iawn". 

Roedd asesiad lles diweddar i'r sir gyfan, a gynhaliwyd gan Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys, yn dweud fod 40% o oedolion ym Mhowys ddim yn cwrdd â'r lefelau gweithgaredd corfforol a argymhellir, a bod oddeutu hanner o blant a phobl ifanc y sir yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon o leiaf dair gwaith yr wythnos. 

Mae'n rhoi darlun sydyn hefyd o syniadau gan drigolion a all hybu eu lefelau gweithgaredd corfforol gan gynnwys llwybrau diogel yn yr awyr agored sy'n agos at gartref gydag arwyddion gwell, cyfarpar chwarae newydd, a hyrwyddo gweithgareddau lleol sydd o fewn cyrraedd. 

Mae Chwaraeon Powys yn awyddus i adeiladu ar y canfyddiadau hyn a dysgu mwy am yr hyn sy'n annog pobl i symud, ai peidio. 
  
Gellir cael mynediad at yr arolwg ar https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/mae-eich-barn-yn-cyfrif ac mae'n agored tan Dydd Gwener 9 Medi 2022.  I wybod mwy am yr arolwg neu i ofyn am fersiwn papur, cysylltwch ag Alan Samuel, Swyddog Ymgysylltu â Gweithgaredd Corfforol ar 01597 827629.