gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth o Ddementia

Hyfforddiant gan MIND Canol Powys

Nod

Gwella ymwybyddiaeth o ddementia a chymorth gyda dementia.


Amcanion y cwrs:

  • Beth yw dementia?
  • Dysgu am y gwahanol fathau o dementia
  • Adnabod arwyddion cynnar dementia
  • Nodi sut i leihau'r risg o ddementia
  • Dysgu sut i helpu pobl sy'n byw gyda dementia
  • Dysgu sut i helpu teuluoedd/gofalwyr rhywun sy'n byw gyda dementia
  • Deall prif ddeddfwriaethau

Dyddiadau:

 

  • Dydd Llun 16 Ionawr 2023 9.30am - 1pm
  • Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023 9.30am - 1pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau