gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Agor darpariaeth loeren ar gyfer AAA/ADY yn swyddogol

Image of Senior leaders from Ysgol Penmaes, Crossgates Primary School and Powys County Council attended the official opening of the satellite provision for learners with special educational needs / additional learning needs

12 Gorffennaf 2022

Image of Senior leaders from Ysgol Penmaes, Crossgates Primary School and Powys County Council attended the official opening of the satellite provision for learners with special educational needs / additional learning needs
Mae darpariaeth loeren a sefydlwyd gan ysgol arbennig yn ne Powys fel y gall dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol fod mor agos at gartref ag sy'n bosibl, wedi cael ei agor yn swyddogol.

Mae'r ddarpariaeth loeren newydd wedi'i lleoli gan Ysgol Penmaes o Aberhonddu yn Ysgol Gynradd Y Groes, ger Llandrindod.

Ar ddydd Llun, 11 Gorffennaf, agorwyd y ddarpariaeth yn swyddogol gan uwch arweinwyr o Ysgol Penmaes, Ysgol Gynradd Y Groes a Chyngor Sir Powys.

Mae'r ddarpariaeth loeren ar gyfer disgyblion o bob cwr o Bowys ond o fudd pennaf i ddysgwyr sydd ag anghenion cymhleth sy'n byw yn agos at ardal Llandrindod.

Datblygwyd y ddarpariaeth gyffrous gydag uwch arweinwyr o'r ddwy ysgol mewn partneriaeth gyda'r cyngor. Mae'n ffurfio rhan o strategaeth y cyngor - Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys - sy'n edrych i wella darpariaeth addysgol i ddysgwyr sydd ag AAA/ADY.

Er bod dysgwyr yn mynychu'r ddarpariaeth loeren yn Ysgol Gynradd Y Groes, maen nhw'n parhau ar y gofrestr yn Ysgol Penmaes. Caiff y myfyrwyr eu dysgu gan staff arbenigol o Ysgol Penmaes sydd â llawer iawn o brofiad AAA/ADY.

Mae'r lleoliadau yn y ddarpariaeth leol, a benderfynir gan y cyngor, ar gyfer y dysgwyr hynny sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol a/neu anawsterau cyfathrebu difrifol yn unig.

Dywedodd y Cyng. Pete Roberts, yr Aelod Cabinet dros Bowys sy'n Dysgu: "Un o uchelgeisiau strategaeth y cyngor sef Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys, yw lleoli darpariaeth sy'n diwallu anghenion dysgwyr mor agos at gartref ag sy'n ymarferol bosibl.

"Rwyf wrth fy modd fod y ddwy ysgol wedi cydweithio i gyflwyno'r ysgol loeren hon ac yn diolch iddynt am eu hymdrechion. Nid yn unig mae'r ddarpariaeth hon yn diwallu uchelgais y cyngor ond mae hefyd yn diwallu anghenion y dysgwyr hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol gan gynnig y cyfle gorau posibl y maent yn ei haeddu."

Dywedodd Clancy Brett, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Penmaes a Claire Lewis, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Y Groes: "Rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu cyflwyno darpariaeth yn llwyddiannus sy'n diwallu anghenion y dysgwyr hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig/ anghenion dysgu ychwanegol o fewn ein cymunedau lleol. 

"Mae'r gweithio cydweithredol hwn wedi cynnig cyfleoedd hefyd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff ar draws y ddau leoliad, y mae dysgwyr o'r ddwy ysgol wedi elwa ohonynt."