Toglo gwelededd dewislen symudol

£400 o ddirwy am adael sbwriel tu allan i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref

Image from CCTV footage of man dumping rubbish

6 Hydref 2022

Image from CCTV footage of man dumping rubbish
Mae preswylydd o Bontardawe wedi cael dirwy o £400 am adael sbwriel ar y ffordd fawr tu allan i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff yng Nghwmtwrch Isaf.

Ar ôl cyrraedd y Ganolfan yn Ne Powys a sylweddoli ei fod wedi cau am y diwrnod, yn lle dod nôl yn ystod oriau agor arferol, penderfynodd y troseddwr adael yr holl sbwriel o gefn y fan tu allan i gatiau clo y safle.  Mae cael gwared ar sbwriel mewn lle cyhoeddus fel hyn yn cael ei ystyried yn dipio anghyfreithlon.  Nid yn unig y mae'n berygl amgylcheddol i ddefnyddwyr y ffyrdd, aelodau eraill y cyhoedd a'r ardal leol, mae hefyd yn hyll dros ben.

Diolch byth, roedd y system CCTV wrth fynedfa'r Ganolfan Ailgylchu wedi dal y troseddwr wrthi a chafodd ddirwy o £400 am hynny.

"Mae pob Canolfan Ailgylchu a Gwastraff ar agor bum diwrnod yr wythnos, ac mae manylion y dyddiadau a'r amserau agor i'w gweld wrth y mynedfeydd ac ar-lein," esboniodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach.

"'Does dim esgus dros beidio gwybod pryd mae'r canolfannau ar agor a hyd yn oed llai o esgus dros ddefnyddio diffyg trefn fel rheswm dros dipio sbwriel.  Nid yw'r cyfleusterau hyn yn fan gadael 24/7 ac mae rheolau trwyddedu llym yn pennu'r oriau agor.  Ni allwch adael pethau ar y ffordd tu allan pan mae'r canolfannau ar gau.

"Er i hyn ddigwydd ar garreg y drws, mae'r tîm gorfodaeth yn dal i orfod ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon fel hyn a chlirio'r sbwriel yn gywir - ar gost o amser ac adnoddau i'r Cyngor.

"Ni fydd y cyngor yn goddef unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon a bydd ein tîm gorfodaeth yn ymchwilio i unrhyw achosion yn drwyadl ac yn dirwyo'r rhai sy'n gyfrifol.  Mae Powys yn sir enfawr a phrydferth ac ni wnawn adael i ymddygiad anghyfreithlon rhai pobl anghyfrifol ddifetha'r amgylchedd leol."

Gallwch roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon ar-lein ar wefan y cyngor: Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon