gwelededd ddewislen symudol Toggle

Arolwg addysg dalgylch Crughywel yn dechrau

Image of a primary school classroom

13 Hydref 2022

Image of a primary school classroom
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi fod arolwg ar addysg yn ardal dalgylch de Powys wedi dechrau.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal arolwg ardal ar addysg yn nalgylch Crughywel i ddynodi sut y bydd addysg yn cael ei gyflwyno yn y dalgylch yn y dyfodol.

I helpu gyda'r arolwg, mae'r cyngor wedi llunio holiadur cychwynnol ac eisiau i rieni, staff ysgolion, penaethiaid a llywodraethwyr i gyfrannu eu syniadau.

Dywedodd y Cyng. Pete Roberts, Aelod o'r Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Yn gynharach eleni, cytunodd y Cabinet i oedi'r cynnig arfaethedig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr gan 12 mis tan fis Awst 2023 i ganiatáu arolwg ardal llawn o ddalgylch Crughywel er mwyn dynodi sut y gellir cyflwyno addysg yn y dalgylch yn y dyfodol.

"Fel rhan o'r arolwg, rydym wedi llunio'r holiadur hwn a fydd yn galluogi'r cyngor i ystyried syniadau yn seiliedig ar y gymuned am sut i wella darpariaeth addysgol yn y dalgylch yn y dyfodol ynghyd â'r cynigion hynny a awgrymir gan swyddogion cyn ymgysylltu ar y ffyrdd ymlaen sy'n cael eu ffafrio.

"Fe fyddwn yn annog pawb sydd â diddordeb mewn addysg yn nalgylch Crughywel i lenwi'r holiadur hwn.

"Bydd y cyngor wedi hynny'n llunio adroddiad sy'n amlinellu'r ymatebion i'r holiadur a bydd yn datblygu papur ar y ffordd ymlaen sy'n cael ei ffafrio ar gyfer dalgylch Crughywel, a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn gynnar yn 2023."

I lenwi'r holiadur, edrychwch ar https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/crickhowell-area-review

Rhaid cyflwyno ymatebion erbyn dydd Iau, 10 Tachwedd.

Mae gwybodaeth bellach am yr holiadur ar gael trwy anfon e-bost at transforming.education@powys.gov.uk