gwelededd ddewislen symudol Toggle

Setiau Data Budd-daliadau Tai

Gall ychydig o wybodaeth a ryddheir trwy gais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliadau Amgylcheddol fod o ddiddordeb cyhoeddus cyffredinol. Yn yr achosion hyn, fe fyddwn yn sicrhau fod y wybodaeth hon ar gael mewn setiau data isod.

Taliadau Tai Dewisol

Gellir canfod gwybodaeth ar Daliadau Tai Dewisol, gan gynnwys gwariant blynyddol, nifer y ceisiadau a dderbynnir, ceisiadau a gymeradwyir ac a wrthodir:  Daliadau Tai Dewisol gan gynnwys gwariant blynyddol (ZIP) [16KB]

Caiff y data hwn ei ddiweddaru'n flynyddol ym mis Ebrill

 

Budd-dal Tai-Llety wedi'i Eithrio

Mae'r data'n dangos y rhent gros, rhent craidd cymwys ar gyfer llety wedi'i eithrio, yn ôl y flwyddyn ariannol, a rhestr o ddarparwyr llety wedi'i eithrio ar hyn o bryd.

Budd-dal Tai-Llety wedi'i Eithrio (ZIP) [9KB]

Mae'r data hwn yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol ym mis Gorffennaf

 

Cyfraddau Lwfansau Tai Lleol

Gellir dod o hyd i ddata ar gyfraddau Lwfansau Tai Lleol blynyddol a ddefnyddir o fewn cyfrifiadau Budd-dal Tai yma - Cyfraddau Lwfansau Tai Lleol (LHA) | GOV.WALES

Caiff y data hwn ei ddiweddaru'n flynyddol ym mis Mawrth

 

Gwariant a Chymhorthdal Budd-dal Tai

Gellir dod o hyd i ddata ar wariant a chymhorthdal Budd-dal Tai awdurdodau lleol i Gymru, Lloegr a'r Alban yma:

Data gwariant a chymhorthdal Budd-dal Tai - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Ystadegau ar yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Gellir dod o hyd i ystadegau a gyhoeddwyd ar fudd-daliadau, pensiynau, rhaglenni cyflogaeth, dosbarthu incwm a phynciau eraill mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol amdanynt yma

Statistics at DWP - Department for Work and Pensions - GOV.UK (www.gov.uk)