1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Budd-daliadau

 

Credyd Cynhwysol - Ydy e'n effeithio arnoch CHI? Ewch i:

Sylwer - byddwn yn treialu system ffôn rhyngweithiol newydd dros y misoedd nesaf a fydd yn rhoi'r cyfle i'n cwsmeriaid i hunan wasanaethu a rhoi gwybod am newid yn eu hamgylchiadau'n fwy buan.  Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y gwasanaeth hwn yn newydd i'n cwsmeriaid a byddwn yn ei adolygu er mwyn sicrhau bod profiad y cwsmer cyn hawsed â phosib.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich amynedd tra ein bod yn integreiddio'r dechnoleg hon ar draws ein systemau.

Sut hwyl ry'n ni'n ei gael arni? Hoffai'r tîm dyfarnu gael gwybod beth yw eich barn am y gwasanaeth ry'n ni wedi'i ddarparu ar eich cyfer. Cymryd rhan yn ein harolwg

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu