Toglo gwelededd dewislen symudol

Sefydlu tîm Powys i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Some of the key players for Team Powys as football stickers including Cllr James Gibson-Watt, Cllr Matthew Dorrance, Cllr Pete Roberts, Cllr Aled Davies, and Cllr Gareth E. Jones

31 Hydref 2022

Some of the key players for Team Powys as football stickers including Cllr James Gibson-Watt, Cllr Matthew Dorrance, Cllr Pete Roberts, Cllr Aled Davies, and Cllr Gareth E. Jones
Mae'r pleidiau gwleidyddol ym Mhowys yn rhoi eu gwahaniaethau i un ochr i geisio mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched trwy chwaraeon.

Bydd Cynghorwyr o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol yn chwarae gyda'i gilydd fel tîm pêl-droed mewn gêm elusennol i nodi Diwrnod Rhuban Gwyn 2022 sy'n digwydd eleni ar yr un diwrnod y bydd Cymru'n wynebu Iran yng Nghwpan y Byd FIFA yn Qatar (dydd Gwener 25 Tachwedd).

I nodi'r ddau achlusur, bydd tîm o Gyngor Sir Powys, sy'n cynnwys aelodau grŵp llywio Rhuban Gwyn yn bennaf, yn chwarae yn erbyn Chwaraewyr Wrth Gefn Clwb Pêl-droed Caersws ar gae chwarae Caersws am 1pm, dydd Sul 20 Tachwedd.

Bydd y gêm yn arwydd o gefnogaeth i Rhuban Gwyn DU sy'n rhan o fudiad byd-eang Rhuban Gwyn sy'n ceisio dod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. Bydd hefyd yn rhag-flas o Gwpan y Byd a fydd yn dechrau am 4pm ar yr un prynhawn gyda gêm rhwng Qatar ac Ecuador.

Ar yr asgell chwith i'r cyngor fydd y Cynghorydd Matthew Dorrance o'r Blaid Lafur sydd hefyd yn Ddirprwy Arweinydd ac yn un o Lysgenhadon Rhuban Gwyn, ac ar y dde bydd Arweinydd y Grŵp Ceidwadol, y Cynghorydd Aled Davies.

Bydd yna ddeuawd o Ddemocratiaid Rhyddfrydol yn y canol gan gynnwys Arweinydd y Cyngor a gôl-geidwad y tîm y Cynghorydd James Gibson-Watt a'r Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu, y Cynghorydd Pete Roberts.

Yn cwblhau'r gynghrair enfys yn erbyn cam-drin domestig fydd y Cynghorydd Gareth E. Jones (Annibynnol).

Yn ymuno â nhw fydd eu cyd-aelodau ar grŵp llywio'r Rhuban Gwyn a'r llysgenhadon Matt Perry (Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu a'r Llysgennad Arweiniol) a Marc James (Rheolwr Dysgu yn y Gwaith).

"Rydym yn gwahodd pawb i ddod draw i wylio cynghorwyr a swyddogion Cyngor Sir Powys yn chwarae yn erbyn Clwb Pêl-droed Caersws, efallai gyda chanlyniadau digrif iawn," dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, sydd â phortffolio sy'n cynnwys cefnogi'r mudiad Rhuban Gwyn. "Byddwn yn annog gymaint o bobl â phosibl, yn arbennig dynion a bechgyn, i wneud addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth cyflawni, esgusodi na chadw'n dawel am drais yn erbyn menywod a merched.

"Byddwn yn ceisio cael bach o hwyl ar y diwrnod cyn Cwpan y Byd ond byddwn hefyd yn hyrwyddo pwnc difrifol a niweidiol iawn o drais yn erbyn menywod a merched sydd, yn anffodus, yn cynyddu pan fydd digwyddiadau chwaraeon mawr."

Bydd aelodau grŵp llywio'r Rhuban Gwyn hefyd yn cefnogi aelodau Clwb Pêl-droed Caersws i ddod yn eiriolwyr Rhuban Gwyn ac yn bwriadu annog chwaraewyr a swyddogion clybiau chwaraeon eraill ym Mhowys i wneud yr un fath.

Dywedodd Anthea Sully, Prif Weithredwr Rhuban Gwyn DU: "Eleni, mae'r Diwrnod Rhuban Gwyn yn canolbwyntio ar yr agweddau a'r ymddygiad y gall dynion a bechgyn eu mabwysiadu i symud i ffwrdd o'r hyn sy'n eu cysylltu ag ymddygiad treisgar a chamdriniol.

"Erbyn hyn mae dynion a bechgyn yn disgwyl gwell o'u cydweithwyr, ffrindiau a theulu i sicrhau fod menywod a merched yn ddiogel."

Mae Cyngor Sir Powys hefyd wedi trefnu tair taith gerdded a fydd yn cael eu cynnal ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn (dydd Gwener 25 Tachwedd), yn dechrau am 2pm o Ganolfan Deuluol Stryd y Parc yn Y Drenewydd, Neuadd y Sir yn Llandrindod a Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu. Mae croeso i bawb o bob rhyw gymryd rhan.

Mae'r cyngor yn sefydliad sydd wedi'i achredu gan Rhuban Gwyn sy'n golygu ei fod wedi ymrwymo i ddod â thrais yn erbyn menywod yng nghymunedau Powys i ben, gwella'r diwylliant yn ei weithleoedd a sicrhau diogelwch ei staff benywaidd.

LLUN:  Rhai o brif chwaraewyr Tîm Powys fel sticeri pêl-droed gan gynnwys y Cynghorydd James Gibson-Watt, y Cyngh Matthew Dorrance, Cyngh Pete Roberts, Cyngh Aled Davies, a'r Cyngh Gareth E. Jones.