Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cynlluniau lle mae Cymeradwyaeth yn yr Arfaeth, neu a Effeithir gan Ffosffadau

Schemes Pending Approval

Yr Ystog

38 uned

Dyddiad cychwyn targed:I'w gadarnhau

 

Crughywel a Thalgarth

(Effeithiwyd gan ffosffadau)

 

Bronllys

(Effeithiwyd gan ffosffadau)

 

Llanelwedd a Rhaeadr

(Effeithiwyd gan ffosffadau)

 

Llandrindod

Unedau: I'w cadarnhau

Dyddiad dechrau targed: I'w gadarnhau

 

Ymgynghoriad cyn ymgeisio (YCY)

Y Trallwng - Gungrog

Mae'r Cyngor yn bwriadu adeiladu 16, byngalo, eco-gyfeillgar wedi'u hinsiwleiddio i safon uchel ar safle hen Ysgol Feithrin a Babanod yr Eglwys Gungrog yng Nghymru. Cyflwynwyd y cais cynllunio ym mis Rhagfyr 2023. https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/

Llanrhaedr-ym-Mochnant

Mae trigolion Llanrhaeadr-ym-Mochnant yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar gynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y pentref, meddai Cyngor Sir Powys. Mae'r cyngor yn bwriadu adeiladu 18 o gartrefi ecogyfeillgar ac wedi'u hinswleiddio'n drwyadl ar dir i'r gorllewin o Faes yr Esgob.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynnwys dau dŷ tair llofft, chwe thŷ dwy lofft, chwe thŷ un llofft a byngalos un llofft. Mae ymgynghoriad cyn ymgeisio bellach wedi dechrau ar y datblygiad arfaethedig, a fydd yn mynd ymlaen tan ddydd Mawrth, Ionawr 16, 2024, er mwyn caniatáu i bartïon â diddordeb wneud sylwadau ar y cynlluniau cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno. https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/