Toglo gwelededd dewislen symudol

Tîm Datblygu Tai

Y Tîm Datblygu Tai yw'r tîm o fewn Cyngor Sir Powys, sy'n gyfrifol am reoli a darparu tai cyngor fforddiadwy a ddarperir ar draws Powys.

Arweinir y tîm gan y Rheolwr Datblygu Tai gyda saith Swyddog Datblygu, tri Chlerc Gwaith a Swyddog Cyswllt Datblygu Tai. Mae'r Tîm Datblygu Tai yn rhan o'r gwasanaeth Ansawdd Tai, ac mae'r ddau o fewn y Gyfarwyddiaeth Tai a Chymunedau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch tai fforddiadwy ym Mhowys, anfonwch e-bost at y Tîm Datblygu Tai.

Cysylltwch â'r Tîm Datblygu Tai

E-bost: affordable.housing@powys.gov.uk