Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cyn-filwyr Powys yn cael eu Hannog i Gymryd Rhan mewn Arolwg

Image of British military camouflage uniform

29 Tachwedd 2022

Image of British military camouflage uniform
Mae cyn-filwyr y lluoedd arfog ym Mhowys yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg cyn-filwyr i'r DU gyfan gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddysgu mwy am eu hanghenion.

Dywedodd y Cyng. Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys a Phencampwr y Lluoedd Arfog fod yr arolwg wedi cael ei lansio yn gynharach y mis hwn gyda'r nod o ddysgu mwy am gyn-filwyr, eu teuluoedd a'u hanghenion.

"Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Swyddfa Materion Cyn-filwyr yn gofyn am fynediad at wasanaethau ac amgylchiadau ers gadael y lluoedd arfog, eu ffyrdd o fyw, iechyd a lles. 

"Mae gweinyddiaethau datganoledig Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi bod yn cymryd rhan yn llwyr yn yr arolwg a bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio i atgyfnerthu cynlluniau i ddiwallu anghenion cyn-filwyr yn y dyfodol," dywedodd.

Gellir dod o hyd i'r arolwg hwn ar:Arolwg Cyn-filwyr - Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)