Toglo gwelededd dewislen symudol

Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU

UK Government Levelling Up logo
Levelling up logo CYM
Mae Powys wedi sicrhau bron i £21 miliwn gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU i fuddsoddi mewn dau brosiect mawr yn y sir.

Mae'r Gronfa Codi'r Gwastad, a gyhoeddwyd gan y Canghellor yng Nghyllideb yr Hydref 2021, ac sy'n werth £4.8 biliwn, yn buddsoddi mewn seilwaith i wella bywyd bob dydd ledled y DU, gan gynnwys adfywio canol trefi a strydoedd mawr, uwchraddio trafnidiaeth leol a buddsoddi mewn asedau diwylliannol a threftadaeth.

Cafodd dros £120 miliwn ei ddyfarnu i ariannu 10 o brosiectau ledled Cymru, gan gynnwys dau ym Mhowys.  Y ddau brosiect ym Mhowys yw:

Gellir gwneud ymholiadau cyffredinol ynghylch y Gronfa Codi'r Gwastad ym Mhowys, anfonwch e-bost at: UKLUF@powys.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/levelling-up-fund-round-2-prospectus.cy

Ffurflen Gais y Gronfa Lefelu i Fyny (Golygwyd) (PDF) [4MB] Cafodd y ffurflen gais ei chyflwyno i Lywodraeth DU yn Saesneg ac nid yw ar gael yn y Gymraeg.