Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwybodaeth gyffredinol

Mae Cyngor Sir Powys yn cydsefyll gyda phobl Wcráin. Os ydych chi'n ystyried cynnig eich cartref i ffoaduriaid o Wcráin, diolch yn fawr.

Os ydych chi wedi cyrraedd y DU o Wcráin yn ddiweddar, croeso i Bowys. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gennych chi'r cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch chi.

Datganiad i'r Wasg Llywodraeth Cymru:

Cenedl Noddfa ar Waith

Llinell Gymorth Wcráin: 0800 148 8586

E-bostiwch Gyngor Sir Powys ar ukraine.enquiries@powys.gov.uk

Busnesau

Darganfyddwch sut y gall eich busnes gynnig swydd neu leoliad i'r rhai sy'n dod o Wcráin (trwy Busnes Cymru):

businesswales.gov.wales

Ffyrdd eraill o helpu.

Os ydych chi eisiau helpu ond yn methu cynnig llety, gallwch gyfrannu at -