Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwirfoddolwyr yn derbyn gwobrau Barcud Arian gan y Cadeirydd

Image of people from Fuelled by Cake receiving their Silver Kite award

21 Rhagfyr 2022

Image of people from Fuelled by Cake receiving their Silver Kite award
Mae'r cyngor sir wedi cydnabod ymdrechion nifer o wirfoddolwyr o Bowys sydd wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol o fewn eu cymunedau.

Yn y Ffair Aeaf eleni ar Faes y Sioe yn Llanelwedd, cynhaliodd Cyngor Sir Powys dderbyniad Gwirfoddoli ym Mhowys.

Fel rhan o'r derbyniad, derbyniodd grŵp cymunedol a dau unigolyn wobrau Barcud Arian gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Gareth Ratcliffe, am eu gwaith gwirfoddol yn helpu eraill yn eu cymunedau.  Yn derbyn Barcud Arian oedd:

  • Fuelled by Cake
  • Steph Burton
  • Jen Craven

Clywodd gwahoddedigion a phwysigion gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd James Gibson-Watt a soniodd am sut mae gwirfoddoli'n allweddol i gymunedau Powys a sut mae'r cyngor wedi gweithio gyda'i bartner PAVO sef Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, i greu rhwydwaith o Fannau Cynnes ynghyd â Hwb Costau Byw.

Clywyd hefyd wrth y siaradwr gwadd Clair Swales, Prif Weithredwr Dros Dro PAVO.

Dywedodd yr Arweinydd y Cynghorydd James Gibson-Watt: "Mae gwirfoddoli'n rhan bwysig o'n cymunedau ni felly roedd yn bleser cael trefnu'r derbyniad hwn a thalu teyrnged i'r holl wirfoddolwyr hynny sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i gymaint o bobl ym Mhowys."

Ychwanegodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Gareth Ratcliffe: "Roedd yn bleser cael cyflwyno'r gwobrau hyn yn ystod derbyniad Gwirfoddoli ym Mhowys i bobl haeddiannol iawn sydd wedi cael effaith go iawn ar eu cymunedau. Llongyfarchiadau i bawb."