gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Cefnogaeth gan Cysylltu Bywydau

Mwynhau cwmni eich gilydd

Nid oes rhaid i chi hoffi'r un pethau i gyd ond mae'n bwysig eich bod chi'n mwynhau cwmni eich gilydd ac yn dysgu sgiliau newydd gyda'ch gilydd.

Mae llawer o bethau a all wneud y person iawn i fod yn ofalwr Cysylltu Bywydau i chi, megis:

 • Efallai y byddech yn teimlo bod yr un pethau'n ddoniol a chael hwyl gyda'ch gilydd
 • Efallai bod gennych yr un credoau crefyddol
 • Efallai y bydd y ddau ohonoch yn gwylio'r un math o ffilmiau neu'n gwrando ar yr un mathau o gerddoriaeth
 • Gallech hoffi'r un chwaraeon neu dimau
 • Gallech gael hobïau neu ddiddordebau tebyg

Sicrhau eich bod yn ddiogel

Gwasanaeth cofrestredig

 • Mae'r holl Ofalwyr Cysylltu Bywydau wedi'u hyfforddi fel eu bod yn gwybod sut i'ch cefnogi.
 • Mae'r holl Ofalwyr Cysylltu Bywydau yn cael eu gwirio a'u cymeradwyo.
 • Os ydych yn poeni am unrhyw beth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch sgwrsio â ni yn y tîm Cysylltu Bywydau.
 • Ein gwaith ni yw gwneud yn siŵr eich bod yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus tra byddwch yn aros gyda'ch Gofalwr Cysylltu Bywydau.
 • Mae Cysylltu Bywydau Powys yn wasanaeth cofrestredig sy'n golygu ein bod yn cael ein gwirio gan Arolygiaeth Gofal Cymru.
 • Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn gwirio ein bod yn gwneud gwaith da.  Maent yn ysgrifennu adroddiad i ddweud sut rydym yn gwneud, a gallwch ddarllen yr adroddiad ar eu gwefan.
 • Mae Cysylltu Bywydau Powys yn aelod o Shared Lives Plus.

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau