gwelededd ddewislen symudol Toggle

Pwy all ddod yn ofalwr?

Dysgwch fwy am ddod yn ofalwr Cysylltu Bywydau trwy ddarllen y tudalennau gwybodaeth neu gael sgwrs gyda rhywun yn nhîm Cysylltu Bywydau Powys.

Rydym yn chwilio am unigolion, cyplau neu deuluoedd ym Mhowys, sydd ag ystafell sbâr yn eu cartref.  Rydym yn chwilio am bobl sy'n deall, yn gadarnhaol ac sydd ag awydd gwirioneddol i gefnogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymuned."

Efallai nad oes gennych brofiad o weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ond mae hynny'n iawn, rydym gyda chi bob cam o'r ffordd.  Byddwn yn eich cefnogi i gwblhau hyfforddiant a darparu cynlluniau y cytunwyd arnynt i chi.  Os ydych yn unigolyn sy'n grymuso, yn frwdfrydig ac yn empathetig tuag at eraill, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau