Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

Darperir gan Les Awtistiaeth

Cynulleidfa Darged: Timau / Darparwyr / Gofalwyr Gwaith Cymdeithasol

Nodau

  • I gefnogi dealltwriaeth pam mae trawma yn gallu achosi camddefnyddio sylweddau.

Canlyniadau

  • Bydd y cwrs hwn yn cefnogi dealltwriaeth - yn aml mae Trawma a chaethiwed yn gysylltiedig â'i gilydd.
  • Mae dibyniaeth yn aml yn digwydd o ganlyniad i drawma ac anhwylderau iechyd meddwl perthnasol sy'n gysylltiedig â thrawma. Pam mae Dioddefwyr Trawma yn Troi at Gamddefnyddio Sylweddau?
  • Oherwydd effeithiau trawma, gall fod yn anodd rheoli emosiynau negyddol a straenachoswyr sy'n gysylltiedig ag ef. Yn aml, gall hyn arwain unigolion i chwilio am ffyrdd afiach o ymdopi, gan gynnwys camddefnyddio sylweddau.
  • Gofal sy'n Ystyriol o Drawma yn y Driniaeth o Gamddefnyddio Sylweddau.
  • Mae trawma a chamddefnyddio sylweddau yn anhwylderau sy'n cyd-ddigwydd, ac felly, rhaid trin y ddau er mwyn gwella'r siawns o wellhad hirdymor.

Dyddiadu

 

  • 17 Hydref 2024, 9.30am - 4.30pm
  • 15 Tachwedd 2024, 9.30am - 4.30pm
  • 13 Mawrth 2025, 9.30am - 4.30pm
  • Ar-lein trwy Teams

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau