Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

System archebu Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi a ffioedd ar gyfer cael gwared ar wastraff DIY

Ar 22 Chwefror 2024, cymeradwywyd strategaeth ariannol tymor canolig y cyngor ar gyfer 2024-2029 gan y cyngor llawn. Yn rhan o'r strategath honno, mae cynnig i gyflwyno system archebu ar gyfer y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (CAGC) a newidiadau mewn perthynas â chael gwared ar wastraff DIY.

Daw'r newidiadau hyn i rym adeg adnewyddu contractau'r CAGC, ar ddechrau 2025. Bydd manylion y system archebu a'r ffioedd ar gael ar y wefan, a byddwn yn eu hyrwyddo i drigolion cyn eu gweithredu.

Dysgu rhagor System archebu Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi a ffioedd ar gyfer cael gwared ar wastraff DIY