Toglo gwelededd dewislen symudol

Codi Tâl am Wasanaethau

Gweler isod esboniad o'r safonau y gallwch eu disgwyl gan y gwasanaethau torri gwair a glanhau.

Gwasanaethau Torri Gwair

 • Byddwn yn torri'r borfa 10 gwaith y flwyddyn.
 • Casglu sbwriel cyn torri'r borfa
 • Lladd chwyn
 • Ni fyddwn yn cael gwared ar y borfa ar ôl ei dorri
 • Ni fyddwn yn symud unrhyw beth sydd ar y borfa - e.e. byddwn yn torri o gwmpas potiau blodau

Gwasanaethau Glanhau

 • Byddwn yn glanhau unwaith bob pedair wythnos
 • Cael gwared ar wastraff/sbwriel o ardaloedd cyffredin
 • Cael gwared ar we pry cop a llwch
 • Glanhau fframiau drysau a thu fewn ffenestri.
 • Ysgubo neu hwfro fel bo'r angen.
 • Golchi'r llawr (heblaw bod perygl o rew)
 • Cael gwared ar farciau ar waliau
 • Sychu/tynnu llwch/glanhau'r rheiliau llaw/gwaith paent

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dorri porfa neu lanhau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464, ebost: housing@powys.gov.uk, Y Tîm Ymgysylltu â Phreswylwyr, Sganio Gwasanaethau Tai, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.