Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Pennu lefel y gosb ariannol

Yn unol â darpariaethau'r canllawiau statudol, bydd y Cyngor yn ystyried y ffactorau canlynol wrth bennu lefel y gosb ariannol i'w gosod am dorri'r Ddeddf:

  • Difrifoldeb y toriad
  • Man cychwyn ac ystod
  • Ffactorau gwaethygu a lliniaru
  • Tegwch a chymesuredd

Er bod gan y Cyngor ddisgresiwn wrth benderfynu ar y lefel briodol o gosb ariannol, o fewn y cyfyngiadau a nodir yn y Ddeddf, rhoddwyd ystyriaeth i'r canllawiau statudol wrth greu'r polisi hwn.