Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyhoeddi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoedd Powys

Powys Public Service Board Logo in front of an image of Lake Vyrnwy

14 Mehefin

Powys Public Service Board Logo in front of an image of Lake Vyrnwy
Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Powys ar wefan y Cyngor heddiw (Dydd Mercher 14 Mehefin).

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru i baratoi Cynllun Llesiant lleol sy'n rhoi manylion cynlluniau i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol, a diwylliannol ein cymunedau.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Llesiant lleol ar gyfer yr ardal i helpu trigolion Powys i gyflawni eu nodau llesiant.  Er mwyn cyflawni'r uchelgais "Powys Deg, Iach a Chynaliadwy", gosodwyd yr amcanion isod sef nodau craidd y cynllun:

  • Bydd pobl ym Mhowys yn byw bywydau hapus, iach, a diogel
  • Mae Powys yn sir o fannau a chymunedau cynaliadwy
  • Gwasanaeth Cyhoeddus gynyddol effeithiol i bobl Powys

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys: "Pleser yw cyhoeddi Cynllun Llesiant newydd Powys.

"Diolch i bawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r Cynllun ac wedi dweud eu dweud yn ystod yr amrywiol ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Mae eich cyfraniad wedi sicrhau bod y cynllun newydd yn gallu diwallu anghenion pobl Powys, i wella llesiant ar hyd a lled y sir, ac ar yr un pryd yn ystyried anghenion posibl a dymuniadau cenedlaethau'r dyfodol."

Mae'r Cynllun Llesiant bellach ar gael yn: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd