Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Ar hyn o bryd rydym yn cael problemau gydag amseroedd llwytho'r wefan yn gyffredinol a'r amser ar gyfer mewngofnodi yn dod i derfyn.

Powys yn diolch i weithwyr ieuenctid yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid

Image of young people

28 Mehefin 2023

Image of young people
Mae'r cyngor sir wedi diolch i weithwyr ieuenctid Powys am eu cyfraniadau amhrisiadwy o ran cefnogi pobl ifanc y sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi diolch i'w weithwyr ieuenctid yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid, sy'n dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid ledled Cymru, gyda'r nod o hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o, a chymorth ar gyfer gwaith ieuenctid.

Trwy ymgysylltu â phobl ifanc 11-25 oed, mae gweithwyr ieuenctid y sir wedi bod yn rhoi cymorth gwerthfawr ac yn grymuso pobl ifanc yn ystod y cyfnod heriol sydd ohoni.

Dywed y Cyng. Sandra Davies, Aelod y Cabinet ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: "Mae ymdrechion diflino ein gweithwyr ieuenctid wedi bod yn hollbwysig o ran cynnig arweiniad, mentora a gwasanaethau hanfodol i bobl ifanc Powys.

"Mae eu hymrwymiad digyffelyb i lesiant a datblygu unigolion ifanc y sir yn haeddu cymeradwyaeth, yn enwedig yng nghanol yr argyfwng costau byw presennol, sy'n anodd a thrallodus.

"Rydym yn hynod ddiolchgar i'r gweithwyr ieuenctid sy'n parhau i roi eu hamser a'u hegni i bobl ifanc Powys. Diolch o galon."