Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deilliannau (Trefaldwyn)

Gwnaeth Cyngor Sir Powys y Gorchymyn Rheoli Traffig yn unol â'r cynnig gwreiddiol, ar 1 Medi 2023, a daw'r Gorchymyn i rym ddydd Sul 17 Medi 2023.

Mae copi o'r ail hysbysiad a'r Gorchymyn dan sêl ar gael i'w weld isod.

Os ydych yn dymuno codi cwestiwn ynghylch dilysrwydd y Gorchymyn hwn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r diben hwn o fewn 6 wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn.

Ail Hysbysiad Terfyn Cyflymder Trefaldwyn (PDF) [112KB]

Gorchymyn Wedi'i Selio (PDF) [222KB]