Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deilliannau (Ffordd Newydd, Trefaldwyn)

Gwnaeth Cyngor Sir Powys y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig fel y'i bwriadwyd yn wreiddiol ar 15 Tachwedd, a daw'r Gorchymyn I rym ar 25 Tachwedd 2023.

Mae copi o'r ail hysbysiad a'r Gorchymyn dan sêl ar gael i'w weld isod.

Os ydych yn dymuno holi ynglyn â dilysrwydd y Gorchymyn hwn, gallwch wneud cais i'r uchel Lys at y diben hwn o fewn 6 wythnos i ddyddiad gwneud y Gorchymyn.