Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwyddiant aur i Ysgol y Babanod, Mount Street

Image of pupils from Mount Street Infants School with the Armed Forces Friendly Schools Cymru Gold Status certificates

12 Gorffennaf 2023

Image of pupils from Mount Street Infants School with the Armed Forces Friendly Schools Cymru Gold Status certificates
Mae ysgol gynradd yn Aberhonddu wedi cael ei llongyfarch gan Gyngor Sir Powys gan mai hon yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i lwyddo i gyflawni statws aur am yr amgylchedd cefnogol a chynhwysol a greodd i blant Milwyr.

Ysgol y Babanod, Mount Street yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i gyflawni Statws Aur Ysgolion Sy'n Cefnogi'r Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Derbyniodd yr ysgol ei gwobr mewn cyflwyniad ddydd Gwener, 7 Gorffennaf.

Cafodd menter Ysgolion Sy'n Cefnogi'r Lluoedd Arfog yng Nghymru ei lansio yn 2022 â'r nod o feithrin amgylchedd cefnogol a chynhwysol i blant y Lluoedd Arfog yng Nghymru ledled Cymru.

Mae ysgolion sy'n cyfranogi yn ymgymryd â chyfres o weithgareddau a gweithredoedd sy'n gydnaws â Rhestr Wirio Ysgolion SSCE Cymru, sy'n cynnwys elfennau gorfodol a thasgau ychwanegol, i wneud cynnydd o Efydd i Arian, ac yn y pen draw cyflawni'r statws Aur o fri.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog: "Rwyf wrth fy modd taw Ysgol y Babanod, Mount Street yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i gyflawni statws Aur.

"Maen nhw'n arwain y ffordd wrth ddarparu croeso cynnes a chyfeillgar i blant y Fyddin gan adeiladu cydberthnasau cryf a hirhoedlog gyda chymuned leol y Lluoedd Arfog. Rwyf am longyfarch pawb yn yr ysgol am eu llwyddiant - sy'n gwbl haeddiannol." 

Dywedodd y Cynghorydd Pete Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Sy'n Dysgu: "Mae dyfod i fod yr ysgol gyntaf yng Nghymru i lwyddo i gyflawni statws aur yn gyflawniad rhagorol a dylai pawb yn Ysgol y Babanod, Mount Street fod yn falch o'r gydnabyddiaeth arbennig hon.

"Wrth gyflawni statws Aur, maen nhw wedi arddangos ymroddiad eithriadol wrth fewnosod arferion gorau i gefnogi Plant Milwyr a gwella ymgysylltiad â chymuned y Lluoedd Arfog."

Am wybodaeth bellach am Ysgolion Sy'n Cefnogi'r Lluoedd Arfog yng Nghymru ewch i SSCE Cymru www.sscecymru.co.uk