Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Prif Weithredwr yn gadael

Image of Dr Caroline Turner

20 Gorffennaf 2023

Image of Dr Caroline Turner
Bydd Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys, Dr Caroline Turner yn gadael y Cyngor ddiwedd mis Gorffennaf. Mae Caroline wedi bod yn absennol o'r gwaith ers mis Mawrth yn sgil salwch.

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd y Cyngor: "Ymunodd Caroline â Chyngor Sir Powys ym mis Chwefror 2019 yn ystod cyfnod anodd iawn i'r Cyngor. Gwelwyd gwelliannau dros y pedair blynedd diwethaf mewn sawl maes o ran rhedeg a darparu Gwasanaethau'r Cyngor, a chafodd hynny ei gydnabod gan Estyn ac Arolygaeth Gofal Cymru. Arweiniodd Caroline ymateb y Cyngor i'r heriau a ddaeth yn sgil Covid o 2020 ymlaen, gan sicrhau fod gwasanaethau'n parhau i gael eu cyflenwi oddi fewn i gyfyngiadau rheolau'r cyfnod clo."

Dywedodd Cadeirydd y Cyngor, Bev Baynham: "Rwyf wedi gweithio gyda Caroline fel Aelod o'r Cabinet ac fel Cadeirydd y Cyngor, a byddaf yn gweld eisiau ei chefnogaeth a'i chyfarwyddyd yn ystod f'ail dymor fel Cadeirydd y Cyngor. Dymunaf yn dda iddi wrth iddi barhau i wella o Covid Hir."

Wrth fyfyrio dros ei chyfod ym Mhowys, dywedodd Caroline Turner: "Mae wedi bod yn anrhydedd cael gweithio i Gyngor Sir Powys dros y pedair blynedd diwethaf. Rwyf wedi mwynhau dod i adnabod y Cynghorwyr, staff ar draws yr holl Wasanaethau, a gweithio gyda'n partneriaid i gyflenwi gwasanaethau. Mae Powys yn Sir brydferth ac amrywiol, ac roedd cael teithio ar hyd a lled y Sir yn fonws ychwanegol wrth i mi ymweld â phob cornel o'r Sir. Byddaf yn gweld eisiau Cyngor Powys ond byddaf yn parhau i ymweld â'r Sir yn rheolaidd."

Bydd Jack Straw yn parhau fel Prif Weithredwr dros dro nes i benodiad parhaol gael ei wneud. Bydd y Cyngor yn dechrau ar y broses recriwtio am Brif Weithredwr newydd ar unwaith.