Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cefndir

background

Ym Mhowys, rydym wedi parhau â'n trefniant partneriaeth gyda Cymru Gynnes, Cwmni Budd Cymunedol, sy'n arbenigo mewn rheoli tlodi tanwydd a chyflawni prosiectau arbed ynni.

Lansiwyd 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' ym mis Tachwedd 2022, ac mae'n cynnwys y cyfle i roi cymorth i aelwydydd nad ydynt yn cael budd-daliadau prawf modd ac mae'n ystyried aelwydydd a allai fod yn byw mewn tlodi tanwydd neu ar incwm isel ac sy'n agored i effeithiau byw mewn cartref oer.

Yn dangos llwyddiant cyflwyno'r rhaglen hon, mae clwstwr bach o dai yng nghanol y sir yn dangos dull 'tŷ cyfan' at arbed ynni drwy osod y dechnoleg ddiweddaraf, gyda systemau gwres carbon isel fel pympiau gwres ffynhonnell aer (ASHP) a system cynhyrchu ynni drwy system ffotofoltäig solar (PV) yn gysylltiedig â batris storio ynni. Yn llythrennol bu cyffro mawr ar y stad ynghylch ynni ac mae nifer o gartrefi wedi cael gosodiadau hyd yn hyn.

Mae'r cymorth grant tuag at y gosodiadau wedi cefnogi preswylwyr i wella eu safonau ansawdd byw, yn enwedig gan fod rhai preswylwyr angen i'w cartref fod ar dymheredd cyson drwy ei gadw'n gynnes drwy gydol y flwyddyn.

Mae pryderon naturiol gan berchnogion tai ynghylch yr aflonyddwch yn y cartref, ond mae'r preswylwyr hyn wedi profi newid cadarnhaol ac yn edrych ymlaen at weld y gwahaniaeth yn ystod misoedd oerach yr hydref a'r gaeaf pan fydd eu defnydd o ynni yn cynyddu.

Darllenwch dystebau gan drigolion Powys sydd wedi elwa o arian ECO