Toglo gwelededd dewislen symudol

Enwi wynebau newydd ar restr fer Gwobrwyon Busnes Powys eleni

Powys Business Awards 2023

07 Awst 2023

Powys Business Awards 2023
Mae llawer o'r 30 unigolyn sydd wedii cyrraedd y rhestr fer yn ymddangos am y tro cyntaf ar gyfer Gwobrwyon Busnes Powys eleni, sef prif ddigwyddiad y sir i ddathlu llwyddiant ym myd busnes.

Trefnir y gwobrwyon, a gynigiwyd am y tro cyntaf yn 2009, gan Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru (MMWG) gyda chymorth noddwyr, mae'r gwobrwyon mawr eu bri yn agored i gwmnïau, sefydliadau, mentrau cymdeithasol ac elusennau.

Ymhlith yr 13 o gategorïau gwobrwyo sydd ar gael, mae 2 newydd eleni - sef Gwobr Unig Fasnachwr a noddir gan Powys County Times a Gwobr Rhagoriaeth mewn Cynaliadwyedd, a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Cyflwynydd BBC Cymru, Claire Summers, fydd yn croesawu pawb i'r seremoni gwobrwyo am y trydydd tro; cynhelir y seremoni yn Theatr Hafren, Y Drenewydd nos Wener 20 Hydref.

Mae'r cwmnïau canlynol wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori gwobrwyo: CastAlum, Y Trallwng, Hilltop Honey Limited, Y Drenewydd, Espanaro Ltd, Y Drenewydd; PM Training & Assessing Ltd, Crughywel a'r Abermule Inn, Aber-miwl, ger Y Drenewydd.

Mae'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol fel a ganlyn:

 • Gwobr Busnes Newydd, a noddir gan EvaBuild: Great House Farm Luxury Pods, Llandeilo Graban, Llanfair-ym-muallt; Espanaro Ltd a The Abermule Inn.
 • Gwobr Entrepreneuriaeth, a noddir gan MWMG: Hummingbird, Y Drenewydd; Espanaro Ltd a Hilltop Honey Limited.
 • Gwobr Micro Fusnesau (gyda llai na 10 o weithwyr), a noddir gan Welshpool Printing Group:Waggon & Horses, Y Drenewydd; Advantage Automotive Ltd, Llanandras a FieldMouse Research, Trefaldwyn.
 • Gwobr Twf, a noddir gan EDF Renewables: Morland UK, Y Trallwng; Links Electrical Suppliers Ltd, Y Drenewydd; SWG Group, Y Trallwng a Hilltop Honey Limited.
 • Gwobr Busnesau Bach (gyda llai na 30 o weithwyr), a noddir gan Wipak: Coleg y Mynydd Du, Talgarth; ESCO/ M&S Pizza, Maesyfed a PM Training & Assessing Ltd.
 • Gwobr Mentrau Cymdeithasol / Elusennau, a noddir gan Myrick Training Services:Siop Llangors, Llangors, Aberhonddu; Maesmawr Group, Llandinam a The Arches, Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch, Rhaeadr Gwy.
 • Gwobr Twf Busnesau Bach, a noddir gan W. R. Partners: KC Accountancy Services, Llanfyllin; The Abermule Inn ac EOM Electrical Contractors, Y Drenewydd.
 • Gwobr Technoleg ac Arloesi, a noddir gan CellPath: PM Training and Assessing Ltd, CastAlum ac Arcticfox Adaptive Ltd, Trefaldwyn.
 • Gwobr Datblygu Pobl, a noddir gan Grŵp Colegau NPTC: CastAlum, Charcroft Electronics, Llanwrtyd; Pave Aways Ltd, Y Drenewydd a Marches Business Group, Llandrindod.
 • Gwobr Unig Fasnachwr, a noddir gan Powys County Times: Deez Dough Nutz, Llandrindod; The Prized Pig, Trefaldwyn a Dark Sky Escapes, Aberhonddu.
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Cynaliadwyedd: Splosh Limited, Y Drenewydd; Plas Dinam Country House, Llandinam a Radnor Hills, Trefy-y-clawdd.

O enillwyr y categorïau amrywiol, dewisir Busnes y Flwyddyn, a Chyngor Sir Powys sy'n noddi'r wobr ar gyfer yr enillydd cyffredinol. Yn ogystal, gall y panel beirniadu ddewis dyfarnu Gwobr Arbennig y Beirniaid yn ôl eu disgresiwn eu hunain i gydnabod cyrhaeddiad eithriadol gan fusnes neu unigolyn sydd heb ennill un o'r categorïau uchod.

Dywed Ceri Stephens, rheolwr grŵp MWMG: "Roedd nifer y cystadleuwyr wedi ein plesio'n fawr, a chafwyd cefnogaeth wych ar gyfer y ddau gategori newydd hefyd. Pleser enfawr yw gweld cymaint o enwau newydd yn cyrraedd y rownd derfynol, gyda chynrychiolaeth ddaearyddol mor eang, a chymaint o sectorau hefyd.

"Edrychwn ymlaen at weld yr holl gwmnïau ac unigolion yn y seremoni gwobrwyo, fydd yn gyfle rhagorol ar gyfer busnesau ledled Powys i godi eu proffil a dangos y cynnyrch a gwasanaethau amrywiol sydd ar gael yn y sir."

Yn ôl y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus: "Peth braf yw gweld cymaint o fusnesau Powys, boed nhw'n gwmnïau sefydlog neu newydd, yn cystadlu ar gyfer y gwobrwyon clodfawr hyn. Mae tasg anodd ond gwerthchweil iawn yn wynebu'r beirniaid."

 

Capsiwn i'r llun: Y cynghorydd David Selby (yn eistedd ar y dde) a rheolwr Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Ceri Stephens (yn eistedd, ail o'r chwith) gyda'r noddwyr wrth lansio Gwobrwyon Busnes Powys eleni.