Toglo gwelededd dewislen symudol

Galw artistiaid ar gyfer arddangosfa yn Aberhonddu

An old pen and ink wash drawing of Brecon

24 Awst 2023

An old pen and ink wash drawing of Brecon
Mae oriel yn ne Powys yn galw ar artistiaid i arddangos eu gwaith, yn ôl y cyngor sir.

Wrth baratoi ar gyfer arddangosfa dros dro nes ymlaen yn y flwyddyn, mae Amgueddfa, Oriel Gelf a Llyfrgell y Gaer, yn Aberhonddu yn chwilio am artistiaid i gyflwyno darnau gwaith, i'w harddangos ochr yn ochr â gweithiau o'i chasgliad ei hun.

Cyn cyflwyno gwaith, gofynnir ichi sicrhau fod y gwaith yn cydymffurfio â'r canllawiau canlynol:

  • Gall gweithiau celf fod mewn cyfryngau cymysg, ond dylai'r prif ddeunyddiau fod yn bensil a/neu inc.
  • Dylai darnau gael eu fframio gyda haen drych.

Dywed y Cyng David Selby, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys fwy Llewyrchus: "Os taw artist ydych sy'n byw yn y sir, gofynnir ichi ystyried cyflwyno darn ar gyfer yr arddangosfa hon. Byddai'n wych cael ystod o ddarnau lleol yn arddangosfa'r Gaer i drigolion ac ymwelwyr eu mwynhau, ond hefyd i hyrwyddo'r doniau sy'n bodoli yma ym Mhowys.

"Bydd yr arddangosfa hon yn gyfle i artistiaid lleol, rhai hysbys ac anhysbys, ddangos a chyflwyno eu gwaith yn y lleoliad poblogaidd hwn."

Bydd y gwaith a gyflwynir yn mynd trwy broses dethol i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer yr arddangosfa, felly nid yw'n bosibl gwarantu y caiff pob darn ei arddangos.

Bydd y gweithiau celf a ddewisir yn cael eu harddangos am gyfnod o bedwar mis rhwng Rhagfyr 2023 ac Ebrill 2024, felly mae'n rhaid i'r artistiaid fod yn fodlon rhoi benthyg eu gwaith ac iddo gael ei arddangos yn ystod y cyfnod hwn. Y dyddiad olaf i gyflwyno darnau gwaith yw dydd Mawrth, 3 Hydref.

Fel rhan o'r arddangosfa, bydd label yn dangos manylion yr artist, y teitl a dolen cyfryngau cymdeithasol lle bo'n berthnasol.

Am ragor o wybodaeth, croeso ichi gysylltu ag: ygaer@powys.gov.uk gan nodi eich neges at sylw'r Curadur Cynorthwyol.

LLUN: Un o'r darnau o gasgliad y Gaer: 'A View of Brecknock on the River Usk', gan Syr Richard Colt-Hoare, 1793. Golch pen ac inc, fydd ymhlith y darnau yn yr arddangosfa.