Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys: Cyn Gynghorydd Sir Tim Van-Rees

Image of Powys County Council's logo

31 Awst 2023

Image of Powys County Council's logo
Deddf Llywodraeth Leol 2000

Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) Cymru 2001

Cyn Gynghorydd Sir Tim Van-Rees | Is-Adran Etholiadol : Llanwrtyd

Rhoddir rhybudd bod Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys ar 26 Mehefin 2023 wedi penderfynu bod y cyn-Gynghorydd Tim Van-Rees wedi methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau.

Penderfynodd y Pwyllgor Safonau y dylid ceryddu'r cyn-gynghorydd Tim Van-Rees.

Mae copi o adroddiad y Pwyllgor Safonau ar ganlyniad yr ymchwiliad, ar gael i'w archwilio'n rhad ac am ddim yn ystod oriau swyddfa y Cyngor isod am gyfnod o 21 diwrnod sy'n dechrau 31 Awst 2023.

Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod

Hefyd, gellir gweld yr adroddiad ar wefan y Cyngor yn Standards Committee decision