Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau i Blant ac Oedolion eu Darllen Gyda'i Gilydd

Teitl y Llyfr Why do things die? (Lift the Flap First Questions & Answers)

Gwybodaeth am y llyfr Golwg hardd a thyner ar gylch bywyd, gan ddefnyddio cymeriadau anifeiliaid hyfryd Christine Pym i archwilio'r emosiynau a'r ffeithiau ynghylch marwolaeth, gyda chwestiynau fel Ydy hi'n iawn siarad am farw? Beth sy'n digwydd pan fydd rhywun yn marw?

Awdur Katie Daynes

ISBN-10 1474979882

ISBN-13 978-1474979887

Ystod oedran 3-10

 

Teitl y Llyfr Badger's Parting Gifts: Argraffiad i goffau 35 mlynedd ers cyhoeddi'r llyfr lluniau i helpu plant i ymdopi â marwolaeth

Gwybodaeth am y llyfr Mae Mochyn Daear mor hen fel ei fod yn gwybod bod yn rhaid iddo farw yn fuan, felly mae'n gwneud ei orau i baratoi ei ffrindiau. Pan fydd yn marw o'r diwedd, maen nhw mewn galar mawr, ond fesul un maen nhw'n cofio'r pethau arbennig a ddysgodd iddyn nhw yn ystod ei fywyd. Trwy rannu eu hatgofion, maen nhw'n sylweddoli, er nad yw Mochyn Daear bellach gyda nhw yn gorfforol, ei fod yn dal i fyw trwy ei ffrindiau.
Awdur Susan Varely

ISBN-10 1849395144

ISBN-13 978-1849395144

Ystod oedran 4-7

 

Teitl y Llyfr In My Heart: A Book of Feelings (Growing Hearts)

Gwybodaeth am y llyfr Mae In My Heart yn archwilio emosiynau - hapusrwydd, tristwch, dewrder, dicter, swildod a mwy. Yn wahanol i lyfrau teimladau eraill sy'n tueddu i orsymleiddio, mae In My Heart yn egluro'n delynegol sut deimlad yw emosiwn, yn gorfforol, y tu mewn. Er enghraifft: "Pan dwi'n mynd yn grac iawn, mae fy nghalon yn teimlo fel ei bod yn mynd i ffrwydro! Paid â dod yn agos ata' i!

Awdur Joe Wittek

ISBN-10 9781419713101

ISBN-13 978-1419713101

Ystod oedran 3-5

 

Teitl y Llyfr The Invisible String

Gwybodaeth am y llyfr Mae rhieni, addysgwyr, therapyddion a gweithwyr cymdeithasol fel ei gilydd wedi datgan mai The Invisible String yw'r offeryn perffaith ar gyfer ymdopi â phob math o bryder am wahanu, colled a galar. Yn y clasur cyfoes hawdd ei ddeall a chysurlon hwn, mae mam yn dweud wrth ei dau o blant eu bod i gyd yn cael eu cysylltu gan linyn anweledig. "Mae hynny'n amhosibl!" mae'r plant yn mynnu, ond eto maen nhw dal eisiau gwybod mwy: "Pa fath o linyn?" Yr ateb yw'r gwirionedd syml sy'n ein clymu ni i gyd: Llinyn Anweledig wedi'i wneud o gariad. Er na allwch ei weld â'ch llygaid, gallwch ei deimlo'n ddwfn yn eich calon, a gwybod eich bod bob amser yn gysylltiedig â'r rhai rydych chi'n eu caru. 

Awdur Patrice Karst

ISBN-10 031648623X

ISBN-13 978-0316486231

Ystod oedran 3-6

 

Teitl y Llyfr Tell Me About Heaven, Grandpa Rabbit!: Llyfr i helpu plant i ddod i delerau â cholli rhywun arbennig

Gwybodaeth am y llyfr Cynlluniwyd y stori dyner a dyrchafol hon i helpu plant ifanc i ddod i delerau â cholli rhywun arbennig.

Mae'r llyfr yn dilyn hanes Bradley Bunny a'i daid, Grandpa Rabbit.

Awdur Albwm Jenny

ISBN-10 0992616794

ISBN-13 978-0992616793

Ystod oedran 3-7

 

Teitl y Llyfr The Day the Sea Went Out and Never Came Back: A Story for Children Who Have Lost Someone They Love: 2 (Helping Children with Feelings)

Gwybodaeth am y llyfr  Mae hon yn stori i blant sydd wedi colli rhywun maen nhw'n ei garu. Mae Eric yn ddraig dywod sy'n caru'r môr yn fawr iawn. Bob dydd, mae'n ei wylio'n mynd allan ac yn dod yn ôl i mewn. Mae ei fôr yn hardd iawn iddo. Ond un diwrnod, mae'r môr yn mynd allan ac nid yw'n dod yn ôl. Mae Eric yn aros ac yn aros, ond nid yw'n dod yn ôl. Felly mae'n syrthio ar y tywod mewn poen ofnadwy. Mae'n teimlo fel pe bai wedi colli popeth.

Awdur Margot Sunderland

ISBN-10 0863884636

ISBN-13 978-0863884634

Ystod oedran 5-9

 

Teitl y Llyfr Are You Sad, Little Bear? A Book About Learning To Say Goodbye

Gwybodaeth am y llyfr Mae Mamgu Arth wedi mynd am byth, ac mae Arth Fach yn teimlo'n drist. Mae ei fam yn awgrymu'n ddoeth efallai y bydd gofyn i'w ffrindiau yn y coed beth mae ffarwelio'n ei olygu iddyn nhw yn ei helpu i ddeall ei golled. Mae diwrnod yr Arth Fach o grwydro a gofyn cwestiynau yn dod â chysur a gobaith iddo. I'r gwenoliaid, mae ffarwelio yn golygu hedfan i diroedd cynhesach; i ddail y coed y mae yn gyfle i fod yn rhydd, gan adael y goeden ar ei harddaf; i'r lleuad y mae'n gyfle i ddychwelyd i fod gyda'r Haul; ac i'r Haul mae'n siawns i godi mewn awyr arall ac nid yw'r ffaith nad yw Arth Fach yn gallu ei weld yn golygu nad ydy o yno mewn gwirionedd.

Awdur Rachel Rivett

ISBN-10 0745964303

ISBN-13 978-0745964300

Ystod oedran 3-6

 

Teitl y Llyfr When Dinosaurs Die: A Guide to Understanding Death 

Gwybodaeth am y llyfr Ni all unrhyw un wir ddeall marwolaeth, ond i blant gallai marwolaeth rhywun annwyl fod yn arbennig o ddryslyd a thrafferthus. Mae hyn yn wir p'un a yw'r golled yn gyd-ddisgybl, yn ffrind, yn aelod o'r teulu neu'n anifail anwes. Yma cynigir cyngor a sicrwydd gan ddeinosoriaid doeth iawn.

Awdur Laurie Krasny Brown

ISBN-10 0316119555

ISBN-13 978-0316119559

Ystod oedran 4-8

 

Teitl y Llyfr I Miss You: Grief and Mental Health Books for Kids (A First Look at....Series)

Gwybodaeth am y llyfr Pan fydd ffrind agos neu aelod o'r teulu yn marw, mae hynny'n gallu bod yn drist i blant a gallai fod yn anodd iddyn nhw fynegi'r teimladau mawr y maent yn eu profi. Bydd y llyfr hwn yn helpu i egluro mewn ffordd dyner bod marwolaeth yn rhan naturiol o fywyd a bod galar ac ymdeimlad o golled yn deimladau arferol i'w cael yn dilyn marwolaeth rhywun annwyl. 

Awdur Pat Thomas

ISBN-10 0764117645

ISBN-13 978-0764117640

Ystod oedran 3-7

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o  un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)