Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau Cymraeg

Teitl y Llyfr  Y Goeden Gofio

Gwybodaeth am y llyfr Stori deimladwy a thyner sy'n dathlu bywyd drwy sôn am farwolaeth. Mae Cadno wedi byw bywyd hir a hapus yn y goedwig, ond mae e wedi blino erbyn hyn. Un diwrnod, mae'n gorwedd yn ei hoff fan ac yn cwympo i gysgu am byth. Cyn bo hir, mae ei holl ffrindiau'n cwrdd yn y fan honno i gofio amdano.

Awdur Britta Teckentrup

ISBN-10 1848517017

ISBN-13 978-1848517011

Ystod oedran 2-6

 

Teitl y Llyfr  The Memory Tree

Gwybodaeth am y llyfr Mae Fox wedi byw bywyd hir a hapus yn y goedwig, ond nawr mae wedi blino. Mae'n gorwedd i lawr yn ei hoff lannerch, ac yn syrthio i gysgu am byth. Cyn bo hir, mae ffrindiau Fox yn dechrau ymgynnull yn y llannerch. Fesul un, maen nhw'n adrodd straeon am yr eiliadau arbennig y gwnaethon nhw eu rhannu gyda Fox. Ac felly, wrth iddyn nhw rannu eu hatgofion, mae coeden yn dechrau tyfu, gan ddod yn fwy ac yn gryfach gyda phob atgof, gan gysgodi a gwarchod holl anifeiliaid y goedwig, yn union fel y gwnaeth Fox pan oedd yn fyw.

Awdur Britta Teckentrup

ISBN-10 1408326345

ISBN-13 978-1408326343

Ystod oedran 2-6

 

Teitl y llyfr Llyfr trist

Gwybodaeth am y llyfr Mae pethau trist ym mywydau pawb - falle fod gennyt ti rai y funud hon wrth i ti ddarllen hwn. Meddwl am ei fab Eddie a fu farw sy'n gwneud Michael Rosen yn fwyaf trist. Yn y llyfr hwn mae'n sgwennu am ei dristwch, sut mae'n effeithio arno, a rhai o'r pethau y mae'n eu gwneud er mwyn ymdopi â'r tristwch

Awdur Michael Rosen

ISBN-10 1913733823

ISBN-13 978-1913733827

Ystod oedran 7-12

 

Teitl y Llyfr Michael Rosen's sad book

Gwybodaeth am y llyfr Mae'n croniclo galar Michael pan fu farw ei fab Eddie o lid yr ymennydd yn 19 oed. Mae'n gyfuniad teimladwy o ddidwylledd a symlrwydd, ac yn cydnabod nad yw tristwch bob amser yn rhywbeth y gellir ei osgoi nac yn rhesymol, ac mae'n perffeithio'r grefft o wneud teimladau cymhleth yn syml.

Awdur Michael Rosen

ISBN-10 9781406317848

ISBN-13 978-1406317848

Ystod oedran 7-12

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)