Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau i Blant ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau

Teitl y Llyfr We All Grieve

Gwybodaeth am y llyfr Mae We All Grieve yn edrych ar sut mae plant gydag AAAA (SEND) yn cael eu heffeithio gan brofedigaeth. Mae'n ystyried sut y gall y rhai o'u cwmpas eu cefnogi ac mae'n helpu i ddatblygu dealltwriaeth y plentyn o farwolaeth a cholled.

Mae'r llyfr hwn wedi'i gynllunio ar gyfer rhieni, gofalwyr, gweithwyr addysg proffesiynol ac oedolion eraill sy'n cefnogi plant ac oedolion ifanc ag AAAA sydd wedi profi marwolaeth rhywun agos atynt. Mae'n cynnig gwybodaeth, awgrymiadau ymarferol a syniadau ar gyfer gweithgareddau, yn ogystal â ble i ddod o hyd i gymorth arall.

Awdur Winston's Wish

ISBN-10 0955953995

ISBN-13 978-0955953996

Ystod oedran Pob oed

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o  un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)