Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrau Gwaith i Blant

Teitl y Llyfr When Someone Very Special Dies: Children Can Learn to Cope with Grief (Drawing out feelings workbook)

Gwybodaeth am y llyfr Fformat ymarferol i alluogi plant i ddeall y cysyniad o farwolaeth a datblygu sgiliau ymdopi am oes.

Awdur Marge Heegaard

ISBN-10 0962050202

ISBN-13 978-0962050206

Ystod oedran 3-10

 

Teitl y Llyfr Talking with Children and Young People about Death & Dying: Ail Argraffiad

Gwybodaeth am y llyfr Mae hwn yn adnodd poblogaidd sydd wedi'i gynllunio i helpu oedolion i siarad â phlant a phobl ifanc mewn profedigaeth. Mae Mary Turner yn esbonio amrywiol agweddau a chamau profedigaeth ac yn cynnig mewnwelediad defnyddiol i bryderon plant sy'n profi galar neu sy'n wynebu profedigaeth sydd ar fin digwydd. Mae'n  ymdrin ag ofnau a gofidiau cyffredin plant, breuddwydion a hunllefau, ac yn cydnabod effaith trawma ar y broses o alaru. Mae'r ail argraffiad hwn yn cynnwys adran newydd i oedolion ar ddeall trallod plentyn mewn profedigaeth a hefyd rhestr o gysylltiadau defnyddiol. Mae'n llyfr gwaith y gellir ei lungopïo sy'n galluogi oedolion i ymdrin â'r materion hyn yn sensitif ac sy'n esbonio, er enghraifft, sut i ddewis geiriau priodol i gefnogi'r plentyn.

Awdur Mary Turner

ISBN-10 1843104415

ISBN-13 978-1843104414

Ystod oedran Pob oed

 

Teitl y Llyfr Beyond the Rough Rock: Supporting a Child Who Has Been Bereaved Through Suicide

Gwybodaeth am y llyfr Un o ystod o lyfrynnau a gynlluniwyd i gynnig arweiniad i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gefnogi plentyn neu berson ifanc mewn profedigaeth.

Awdur Di Stubbs

ISBN-10 095391237X

ISBN-13 978-0953912377

Ystod oedran Pob oed

I archebu unrhyw un o'r llyfrau o  un o lyfrgelloedd Powys, dilynwch y ddolen isod:

Powys Libraries (sirsidynix.net.uk)