Toglo gwelededd dewislen symudol

Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Image of Powys County Council's logo

08 Medi 2023

Image of Powys County Council's logo
Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Ar hyn o bryd, nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ysgolion llywodraeth leol yn sir sydd wedi'u heffeithio gan RAAC.

"Roedd y cyngor wedi ymchwilio i'r mater o'r blaen yn 2020. Fodd bynnag oherwydd y datblygiadau diweddar a'r canllawiau ychwanegol a gyhoeddwyd, rydym wrthi'n cynnal nifer fach o arolygiadau arolwg ychwanegol o'n hysgolion a'r ystâd gorfforaethol ehangach.

Mae arolygon ar yr adeiladau blaenoriaeth uchaf eisoes wedi'u cwblhau heb unrhyw dystiolaeth bod RAAC yn bresennol.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob arolwg arall yn cael ei gwblhau cyn gynted â phosibl ac rydym yn disgwyl cwblhau'r gwaith ychwanegol o fewn y dyddiau nesaf. "