Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Powys yn arwyddo siarter gwrth-hiliaeth

Image of people signing the Anti-Racism Charter

25 Medi 2023

Image of people signing the Anti-Racism Charter
Cyngor Sir Powys yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i arwyddo Siarter Gwrth-Hiliaeth UNISON.

Fis diwethaf (Awst), llofnodwyd y siarter gan y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Powys Decach.  Mae'r llofnod yn ymrwymo'r cyngor i ystod o addewidion i helpu i ddileu gwahaniaethu ar sail hil. 

Mae'r addewidion yn y siarter yn cynnwys hyrwyddo gweithlu hiliol amrywiol, cael rhaglen glir o fentrau gwrth-hiliol a darparu hyfforddiant i weithwyr.

Llofnodwyd y siarter yn ystod Blwyddyn Gweithwyr Du UNISON. I UNSAIN, mae 2023 yn ymwneud â mynd i'r afael â hiliaeth a gwella amodau gwaith a chyfleoedd i weithwyr Du.

"Rwy'n falch iawn mai ni yw'r cyngor sir gyntaf yng Nghymru i lofnodi Siarter Gwrth-Hiliaeth UNISON gydag UNSAIN. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar hyn," meddai'r Cynghorydd Dorrance.

"Mae pawb yn haeddu cael eu trin ag urddas, gyda pharch a dynoliaeth. Nid yw'n dderbyniol i'n staff gorfod dioddef hiliaeth wrth iddynt fynd ati gyda'u gwaith yn cefnogi pobl Powys. Mae angen i hynny newid ac ni fyddwn yn goddef nac yn derbyn ymddygiadau hiliol gan unrhyw un, boed yn gyflogedig gan y cyngor neu lle rydym yn darparu gwasanaethau iddynt.

"Bydd y siarter gwrth-hiliaeth yn sicrhau bod y cyngor yn gweithio'n frwd i greu gweithle cynhwysol i bawb. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol i bawb, waeth beth fo'u hethnigrwydd, rhyw, crefydd neu unrhyw nodwedd warchodedig arall. Trwy lofnodi'r siarter hon, rydym yn ymrwymo i roi gwrth-hiliaeth wrth wraidd ein gwaith."

Dywedodd John Byrne, Ysgrifennydd Cangen Llywodraeth Leol Powys a Chynullydd Cynorthwyol Rhanbarthol Cymru/Rhanbarth Cymru: "Rydym yn falch iawn bod Cyngor Sir Powys wedi llofnodi ein Siarter Gwrth-Hiliaeth a dylid eu canmol am y camau hyn.

"Fel y cyngor sir gyntaf yng Nghymru i ymuno â'r siarter, mae Powys wedi dangos ei ymrwymiad i weithio gydag UNISON i fynd i'r afael â hiliaeth ac unrhyw fath o wahaniaethu, ac nad oes lle iddo yng ngweithlu Powys.

"Mae UNISON yn cydnabod eleni fel Blwyddyn y Gweithiwr Du ac rydym yn gobeithio y bydd pob cyflogwr yn ymuno â'r Siarter Gwrth-Hiliaeth."